Zaterdag kwamen maar liefst 35 vrijwilligers en 15 scouts naar de paardenstal tegenover de ingang van Holtveen om de armen uit de mouwen te steken. Elke 1e zaterdag van de maand november organiseert de Stichting werkgroep het Holtveen in samenwerking met Landschapsbeheer Drenthe en Staatsbosbeheer deze noodzakelijke werkdag. Na deze opknapbeurt heeft het wandelend publiek weer goed zicht op het ven in het prachtige Holtveen. Er werd gezaagd, gesnoeid en takken en prikkeldraad opgeruimd. Wandelpaden begaanbaar gemaakt en gaten in de wandelpaden met een ?Gator? hersteld. Het blijkt dat hondenbezitters hun dieren soms op de paden gaten laten graven wat makkelijk, voor slecht ter been zijnde wandelaars, tot ongelukken kan leiden.

Het was een zeer geslaagde dag, aldus Sipke Sikkes van IVN Vries: Er is een ringslangenbult gemaakt in de hoop dat ringslangen hierin hun eieren gaan leggen en de biotoop van het Holtveen op orde blijft. Ook zorgt deze opruimbeurt dat er verlanding van het gebied ontstaat.

- Bron: vries.nu

Addendum: De Landelijke Natuurwerkdag van afgelopen zaterdag wordt landelijk geinitieerd en regionaal georganiseerd door Landschapsbeheer Nederland. Stichting Werkgroep De Vriezer Holten neemt ook deel en Staatsbosbeheer faciliteert met het ter beschikking stellen van soep, broodjes, handschoenen, snoei- knip- en zaagmateriaal,en met het uitlenen van de Gator. De kerk verzorgt vanuit het Ontmoetingshuis de koffie en de thee. De co?rdinatie van de werkzaamheden en de lunch wordt verzorgd door het IVN. Onderdak in de paardenschuur wordt beschikbaar gesteld door Hans en Theja Jansen en Tom Werkman.