Stichting werkgroep de Vriezer Holten

Sinds enkele jaren is een groep enthousiaste mensen op een aantal zaterdag ochtenden per jaar werkzaam om het gebied De Holten te onderhouden en deels in ere te herstellen. Daarbij staan drie dingen voorop: het onderhoud van groen het plezier dat we met elkaar beleven aan het prachtige gebied en de rust en veiligheid bieden aan dieren zodat die zich kunnen settelen in de holten, jongen kunnen krijgen en ze er laten opgroeien daar mogen we allemaal van meegenieten.

Herstel

Een groep vrijwilligers is nu samen met staatsbosbeheer aan het werk om het kleinschalige landschap te herstellen en te verfraaien. Op sommige boomwallen wordt de ondergroei weggehaald zodat de eiken alle ruimte krijgen en er mooie doorkijkjes ontstaan. De oorspronkelijke houtwallenstructuur wordt zo beter zichtbaar ook zal hier en daar worden ingegrepen om te voorkomen dat de hulst voor een ondoordringbaar geheel zorgt, maar er wordt ook over nagedacht om houtwallen weer terug te zetten zodat struikvormers als onder andere meidoorn vlier sleedoorn meer ruimte krijgen daarnaast wordt actief samengewerkt met het IVN bijv gezamenlijke organisatie natuurwerkdag en wordt bekeken of het gebied zich leent als pilot voor  heel drenthe zoemt   een initiatief van de natuur en milieufederatie drenthe met het doel om de leefsituatie van de wilde bij te verbeteren.

Bijen zijn onmisbaar voor de natuur en de mens omdat ze zorgen voor bestuiving van veel wilde planten en geteelde gewassen zonder de bijen zullen er geen nieuwe vruchten en groenten groeien Zonder bijen bijvoorbeeld geen appels of tomaten.

Door kleinschalig te werken zal het landschap gevarieerder worden.

Wandelpaden en landhekken

Om het voor de recreant aangenamer te maken zijn op sommige plekken bankjes neergezet wandelpaden opgehoogd en Drentse landhekken geplaatst het gebied achter de hekken is gesloten het betreft dan een rustgebied voor de dieren maar het kan ook zo zijn dat het gebied is afgesloten om te voorkomen dat de eigenaren van de schapen willen voorkomen dat er honden in het veld poepen waardoor er ziektekiemen in het hooi terecht kunnen komen.

Meehelpen kan

Ook dit jaar zijn er weer een aantal onderhoudsdagen gepland u bent van harte uitgenodigd om mee te komen helpen. In onze agenda vindt u de geplande werkdagen. Als u vragen heeft over het beheer of mee wilt denken of helpen dan kunt u contact opnemen met Eelke Riemersma, coördinator werkgroep telefoon 06 23 31 39 97