Vorige week was het boomfeestdag! Een groot succes!!! In totaal hebben 40-50 kinderen deelgenomen aan de dag. Naast het planten van boompjes zijn er diverse workshops verzorgd, zoals het bouwen van vogelhuisjes, was er een workshop over bijen en zijn er insectenhotels gebouwd. Zelfs TV Drenthe was erbij:

https://www.rtvdrenthe.nl/media/61303/Op-Tjak-Aanleg-voedselweide-voor-vogels-en-insecten

Ook is er een insectenhotel geplaatst. Deze is geschonken door de Inbrengwinkel Pandora.

Zonder inzet van onze vrijwilligers was het natuurlijk niet mogelijk geweest. Speciale dank hierbij aan Kor Mulder: Kor heeft de aanvraag gedaan, het projectplan ontwikkeld en samen met de IVN/SBB/Gemeente en de werkgroep deze dag georganiseerd.

Mochten jullie nieuwsgierig zijn wat er zoals gepoot is: ga vooral kijken!

Beplantingsplan voedselweide De Holten.

(Rood)
Robinia pseudoacacia
Tilia

(Wit)
Prunus padus
Viburnum opulus
Sambucus racemosa
Amelanchier leavis
Corylus avelana
Euonymus

(Zwart)
Prunus avium
Prunus spinosa
Crataegus monogyna
Lonicera pericly menum
Rhamnus frangula

(Blauw)
Cytisus scoperius
Ribes rumbrum
Rubus fruticosus
Rubus klaeus

(Groen)
Vaccinium myrtillus

 

Zie ook het nieuwsbericht op Vries.nu