Vandaag bestaat de stichting ?Werkgoep De VriezerHolten? precies 2 jaar.

In 2014 startte de werkgroep met haar werkzaamheden aan het prachtige gebied ten westen van De Fledders. Zo?n 40 deelnemers heeft de stichting en 6 keer per jaar gaan ze met gemiddeld 15 deelnemers aan de slag met het opruimen van wilde opscheuten, het uitbaggeren van greppels, snoeien van struiken en bomen, het repareren van de zandpaden enzovoort. Zo is er door deze inzet  o.a. vele kilometers prikkeldraad opgeruimd. Allemaal restanten van vele generaties agrarische activiteit.

Bloemenranden
Langs verschillende randen zijn de afgelopen jaren akkerranden met Drentsche bloemenmengsel ingezaaid. ?Het is nog even uitzoeken welke bloemen het op de verschillende plaatsen het beste gedijen?, aldus Eelke Riemersma van de werkgroep.

Het werk gebeurt in nauw overleg met de gemeente en de eigenaar van het grootste deel van de grond: Staatsbosbeheer. Boswachter Henk Doldersum is de man die namens SBB overleg met de werkgroep voert en regelmatig van adviezen voorziet. Ook het IVN afdeling Vries is bij de werkgroep betrokken.
Om de eerste twee jaren feestelijk af te sluiten besloot de werkgroep tot een gezellig treffen buiten, aan het Kees Onderwaterpad. Een doorsteek tussen het Koffiedik en het werkgebied. Het pad is vernoemd naar Kees Langeveld die van moederskant Onderwater heet en afgelopen jaar daar zo in de nattigheid aan het werk was dat hij uitriep: ?ik voel me weer helemaal een Onderwater?.

Gezellig en uitdagend
Het werd een gezellig uur, daar achter het Koffiedik. Er was gezorgd voor oliebollen, gl?hwein en een serie hoorns. Heerlijk !
Midwinterhoorn, Boerhoorn en nog een aantal andere horens lagen er om geprobeerd te worden. Wie zich uitgedaagd genoeg voelde kon een poging wagen! De inspanningen waren zonder uitzondering groot. De resultaten wisselend. Gezelligheid voerde de boventoon en daarmee liet de werkgroep De VriezerHolten iets zien van de sfeer die er tijdens de werkochtenden altijd heerst.

Bron: vries.nu